Komisyon Üyeleri


UNVAN / AD SOYAD UNVANI
Prof.Dr. İlter KUŞ Başkan/ Rektör
Prof.Dr. İbrahim TÜRKMEN Üye/ Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Sebahattin İKİKARDEŞ Üye/ Genel Sekreter
Prof.Dr. Ziya İLHAN Üye/Veteriner Fak. Dekanı
Prof. Dr. Musa KARAMAN Kalite Koordinatörü
Prof.Dr. Feray KÖÇKAR Üye/ FEF Öğretim Üyesi / BÜBTAM Müdürü
Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU Üye/ FEF Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mesut SAÇKES Üye/ NEF Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU Üye/ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN Üye/ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Selvihan KILIÇ ATEŞ Üye/GSF Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Murat Erhan BALCI Üye/MF Öğretim Üyesi/BAP Koordinatörü
Doç. Dr. Yasemin İNCE GÜNEY Üye/Mimarlık Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gülşen AYDIN KESKİN Üye/Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ruhi İNAN Üye/Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nuray GEDİK Üye/Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İ. Murat BİCİL Üye/İİBF Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bahar SUNAY Üye/ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül TOLUN Üye/Balıkesir MYO Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Okan KOÇ Üye/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Recep CEYLANGÖZ Üye/Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Balıkesir Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü

İletişim Detay

Telefon: 0266 612 14 00
Email: kalite@balikesir.edu.tr
Website: www.balikesir.edu.tr

Balıkesir Üniversitesi
Çağış Yerleşkesi, 10145
BALIKESİR