Komisyon Üyeleri


UNVAN / AD SOYAD UNVANI
Prof.Dr. İlter KUŞ Başkan/ Rektör
Prof.Dr. İbrahim TÜRKMEN Üye/ Rektör Yardimcisi
Prof.Dr. Sebahattin İKİKARDEŞ Üye/ Genel Sekreter
Prof.Dr. Ziya İLHAN Üye/Veteriner Fak. Dekanı
Prof.Dr. Necati ÖZDEMİR Üye/ Fen Blimlri enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Feray KÖÇKAR Üye/ FEF Fakültesi Öğretim Üyesi / BÜBTAM Müdürü
Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU Üye/ FEF Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mesut SAÇKES Üye/ Necatibey Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU Üye/ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN Üye/ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. A. Deniz KARAOĞLAN Üye/ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nuray GEDİK Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İ. Murat BİCİL Üye/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bahar SUNAY Üye/ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Okan KOÇ Üye/ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Recep CEYLANGÖZ Üye/ Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Balıkesir Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü

İletişim Detay

Telefon: 0266 612 14 00
Email: kalite@balikesir.edu.tr
Website: www.balikesir.edu.tr

Balıkesir Üniversitesi
Çağış Yerleşkesi, 10145
BALIKESİR